Maria Karlsson – Hägglunds Drives

Maria Karlsson – Hägglunds Drives

feb. 19, 2011 by

Till inspirationsdagen kommer Maria Karlsson. Hon gick ut BIT-programmet 2004 och jobbar idag på Hägglunds Drives i Mellansel som projektledare för utveckling och implementering av standardiserade serviceavtal i säljbolag.