Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

En kombination av psykologi, pedagogik och sociologi med studier i informatik.
Vill du läsa Bitprogrammet?
På Umeå Universitets hemsida finns mer information
OM OSS
Bitföreningen är förening som består av bitprogrammets studenter som är med i studentkåren.

VAD GÖR BITFÖRENINGEN?

Vårt syfte som förening, är att tillsammans med våra medlemmar skapa en större sammanhållning mellan programmets student och årskurser. Detta görs genom att arrangera aktiviteter och sittningar där vi kan umgås utanför skolmiljön.

Styrelsen
Styrelsen väljs varje år in på Årsmötet som brukar anordnas i början på varje hösttermin.

Ordförande

Moa Lapinniemi

Kassör

Olivia Lundberg

Ledamot

Brenda Lebel

Vice Ordförande

Emmy Lindgren

Ledamot

Kristoffer Forsman

Ledamot

Mimmi Johansson

LEDAMOT

Malin Gustafsson

Sekreterare

Linn Jensen

Ledamot

Kristoffer Olsson

Ledamot

Emmy Hedström