Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

En kombination av psykologi, pedagogik och sociologi med studier i informatik.
Vill du läsa Bitprogrammet?
På Umeå Universitets hemsida finns mer information
OM OSS
Bitföreningen är förening som består av bitprogrammets studenter som är med i studentkåren.

VAD GÖR BITFÖRENINGEN?

Vårt syfte som förening, är att tillsammans med våra medlemmar skapa en större sammanhållning mellan programmets student och årskurser. Detta görs genom att arrangera aktiviteter och sittningar där vi kan umgås utanför skolmiljön.

Styrelsen
Styrelsen väljs varje år in på Årsmötet som brukar anordnas i början på varje hösttermin.

Ordförande

Emma Persson

Kassör

Emmi Hirsikoski

Ledamot

Ylva Ahlström

Vice Ordförande

Mattias Kylenborg

Ledamot

Kristoffer Forsman

Ledamot

Simon Lundström

Sekreterare

Moa Lapinniemi

Ledamot

Emelie Berggren

Ledamot

Emmy Hedström
Kontakt