Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

En kombination av psykologi, pedagogik och sociologi med studier i informatik.
Vill du läsa Bitprogrammet?
På Umeå Universitets hemsida finns mer information
OM OSS
Bitföreningen är förening som består av bitprogrammets studenter som är med i studentkåren.

VAD GÖR BITFÖRENINGEN?

Vårt syfte som förening, är att tillsammans med våra medlemmar skapa en större sammanhållning mellan programmets student och årskurser. Detta görs genom att arrangera aktiviteter och sittningar där vi kan umgås utanför skolmiljön.

Styrelsen
Styrelsen väljs varje år in på Årsmötet som brukar anordnas i slutet på varje vårtermin.

Ordförande

Sebastian Lundin

Kassör

Sebastian Frisk

Utbildnings- koordinator

Wilma Lundström

Vice Ordförande

Kristoffer Olsson

PR-koordinator

Linn Jensen

Evenemangs-koordinator

Andreas Fransson

Sekreterare

Zandra Lundgren

PR-utskott

Emma Lind

Sport- och fritids-koordinator

Marcus Svensson

Kontakt
Vill du få kontakt med oss kan du mejla till info@bitforeningen.com!