Vill du läsa Bitprogrammet?
På Umeå Universitets hemsida finns mer information
OM OSS
Bitföreningen är förening som består av bitprogrammets studenter som är med i studentkåren.

VAD GÖR BITFÖRENINGEN?

Vårt syfte som förening, är att tillsammans med våra medlemmar skapa en större sammanhållning mellan programmets student och årskurser. Detta görs genom att arrangera aktiviteter och sittningar där vi kan umgås utanför skolmiljön.

Styrelsen
Styrelsen väljs varje år in på Årsmötet som brukar anordnas i slutet på varje vårtermin.

Ordförande

Elin Andersson

Kassör

William Kjällman

PR-utskott

Liv Vänehem

Evenemangs-koordinator

Emil Häggbom

Vice Ordförande

Smilla Ahlgren

PR-koordinator

Emma Grundin

Sport och fritids-koordinator

Gabriel von Bahr

UTBILDNINGS-KOORDINATOR

Marcus Wiik

Sekreterare

Amanda Palmgren

PR-utskott

Calle Bratthall

Sport och fritids-utskott

Josef Al-Mansour

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

En kombination av psykologi, pedagogik och sociologi med studier i informatik.
Kontakt
Vill du få kontakt med oss kan du mejla till info@bitforeningen.com!

Vill du arbeta med människor i kreativa och moderna miljöer? Är du intresserad av hur människan samspelar med dagens informationsteknik?

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer kombinerar psykologi, pedagogik och sociologi med studier i informatik. Läs mer på Universitetets hemsida